Del dia 1 d'octubre de 2019 al dia 20 de desembre de 2019