Amb l'ajuda de vídeos d’elaboració pròpia, maquetes i aparells senzills farem una astronomia molt pràctica i atractiva, tant per als educadors com per als alumnes.

Posar en pràctica l’astronomia dins i fora de l’aula com a eina tranversal en l’assoliment de competències bàsiques: orientació, modelització, relativització de l’espai i el temps, l’evolució del coneixement, la perspectiva històrica i filosòfica de la ciència, la construcció de les bases d’un bon criteri científic.