Aquest curs busca desvetllar l’interès de l’alumne a través d’un treball de recerca senzill que se centra única i exclusivament en les paraules.

No ens fixem en la història narrada sinó en els efectes emocionals que el text produeix en el lector.

Llegim un text de 10 a 20 línees diferent a cada sessió.

Busquem els camins seguits per l'autor per produir els efectes que transmet el text. Cada camí és la peça d'un trencaclosques que construim al final de la sessió.