Curs preparació de la primera prova de la convocatòria d'oposicions de 2020. PROGRAMACIO de BIO-GEO.. Part general de la programació i Unitats didàctiques. Total 60 pàgines a una sola cara.